YTTP1120 Introduction to Marketing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mitä on markkinointi? Kurssilla opit markkinoinnin ydinkäsitteistä. Kurssi tarjoaa katsauksen markkinoinnin osa-alueisiin, ja pohjan markkinoinnin opintoihin.

Description

-Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
-Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
-Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
-Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
-Segmentointi, positiointi ja brändääminen
-Tuotekehitys
-Hinnoittelu
-Jakeluketjun hallinta
-Kansainvälinen markkinointi
-Markkinointiviestintä
-Digitaalinen markkinointi
-Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
-määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
-selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
-tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
-selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan

Study materials

Luennoitsijoiden ilmoittama muu materiaali

Literature

  • Pride, W.M.; Ferrel, O.C., Lukas, B.; Schembri, S.; Niininen, O.; & Casidy, R. (2017). Marketing Principles, 3rd edition. Cengage Learning, Australia.; ISBN: 9780170386180
  • Gary Armstrong, Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, 2016, Marketing: An Introduction, Global Edition, 13/E (myös e-kirjana saatavilla); ISBN: 9781292146508

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja tentti
Language:
Finnish

Teaching