Markkinointi

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.

2. Suunnittele opintosi.

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan. Kevään 2023 aikataulut päivittyvät alkusyksyn aikana!

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Markkinoinnin aineopinnot

2.1 Esitiedot

Aineopintojen suorittaminen edellyttää liiketoimintaosaamisen perusopintojen (28 op) suorittamista. Mikäli opiskelet aineopinnoista vain yksittäisiä opintojaksoja, riittää esitiedoiksi YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op) tai vastaavat tiedot.

Jos olet suorittanut vastaavia opintoja jossain muussa korkeakoulussa, varmista ennen aineopintojen aloittamista, että aiemmin suorittamistasi opinnoista löytyy sekä sisällöltään että laajuudeltaan opintojaksoja YTTP1110-YTTP1150 vastaavat opintosuoritukset. Tarkistamme aiempien opintojesi vastaavuuden maksuttoman jakson JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op) yhteydessä.

Jos et ole suorittanut soveltuvia opintoja aiemmin, aloita opiskelusi liiketoimintaosaamisen perusopinnoista. Jos sinulta puuttuu osa opintojaksoista, suorita ensin puuttuvat opintojaksot. Opinnoissa etenemisen kannalta on erityisen tärkeää, että sinulta ovat suoritettuna ja tuoreena mielessä YTTP1120-jakson sisältöä vastaavat opinnot. Tarvittaessa päivitä osaamistasi ja kertaa keskeiset akateemiset sisällöt suorittamalla YTTP1120-jakso.

Opetusohjelma lukuvuonna 2023-2024


2.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla maksuttomalle opintojaksolle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Tällä jaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit edetä opinnoissasi jo odottaessasi palautetta opintosuunnitelmastasi.

Huom! Mikäli sinulla on aiemmissa opinnoissasi/tutkinnossasi markkinoinnin aineopintoja vastaavia opintoja, voit palauttaa niitä koskevat todistukset JSBY6120-jaksolle ja selvittää mahdolliset hyväksiluvut.

2.3 Opintojaksojen suoritustavat

Markkinoinnin aineopinnot voit suorittaa täysin etäopintoina seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

2.4 Opintojen suoritusjärjestys

Markkinoinnin aineopinnot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä.

YMAA1920 Aineopintoseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): Osallistuminen edellyttää liiketoimintaosaamisen perusopintojen lisäksi vähintään kolmen aineopintojakson suorittamista, mutta suositeltavaa on suorittaa useampikin jakso ennen seminaariin osallistumista.

3 Markkinoinnin aineopinnot tradenomeille

Liiketalouden tradenomina voit ilmoittautua markkinoinnin aineopintoihin, kunhan tutkinnostasi löytyy liiketoimintaosaamisen perusopintoja vastaavat opinnot.

Tutkinnossasi tulisi siis olla suoritettuna opintoja, jotka vastaavat vähintään neljää alla olevasta viidestä opintojaksosta sekä laajuudeltaan että sisällöltään. Huomioi, että suorittamiesi opintojen joukossa tulee aina olla myös YTTP1120-jaksoa vastaavia opintoja.

  • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
  • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
  • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
  • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
  • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

Jos et ole suorittanut aiemmassa tutkinnossasi YTTP1120-jaksoa vastaavia opintoja, sinun tulee täydentää opintojasi suorittamalla kyseinen opintojakso ennen aineopintojen aloittamista.

Jos opinnoistasi löytyy esimerkiksi vain kolmea em. opintojaksoa vastaavat opinnot, sinun tulee ensin suorittaa täydentävänä jokin puuttuvista opintojaksoista. Jos olet suorittanut esimerkiksi johtamisen, markkinoinnin ja laskentatoimen opintoja osana tutkintoasi, täydennät opintojasi joko yrittäjyyden tai viestinnän johtamisen perusopintojaksolla. Jos sinulta löytyy vastaavat opinnot vain kahdesta opintojaksosta, täydennät opintojasi kahdella puuttuvalla opintojaksolla jne.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.