Varhaiskasvatustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Varmista eri suoritustapojen aikataulut ja suunnittele opintosi. 
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Proseminaarin orientaatiotallenne (23 min) johdattaa tarkemmin proseminaariin mm. aiheen valintaan, aikatauluttamiseen ja työskentelyyn liittyviin asioihin.

OPPIAINEINFO KE 7.9.2022 KLO 18-19
Tervetuloa perheopintojen, nuorisotutkimuksen ja varhaiskasvatustieteen oppiaineinfoon kuulemaan lisää opinnoista
linkki verkkotilaisuuteen: https://jyufi.zoom.us/j/64112819207

2 Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 


2.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla suoritettuna seuraavat opinnot: 

  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
  • ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

2.2 Opintojaksojen suoritusjärjestys

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa opintojaksojen suoritusjärjestys on muuten vapaa, mutta proseminaariin osallistuminen edellyttää, että vähintään toinen menetelmäjaksoista (KTKA2010 tai KTKA2020) on tehtynä. KTKO1005-opintojakso (Johdatus määrälliseen tutkimukseen) pitää olla suoritettuna ennen KTKA2020-opintojakson aloittamista. Suosittelemme myös opiskelemaan varhaiskasvatuksen sisältöopinnot ennen proseminaarin aloittamista, koska ne kartuttavat varhaiskasvatuksen sisällöllistä osaamista.

Tutustu lv.22-23 opetustarjontaan ja aikatauluihin täältä!


2.3 Opintojaksojen suoritustavat

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot suoritetaan etä- ja verkko-opintoina. Opintojaksoon VKTA1029 (Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus) sisältyy reaaliaikaista verkko-opetusta. Proseminaari sisältää reaaliaikaista kontaktiopetusta verkossa.

Opinnoissa on tarjolla kolme erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkokurssi ja tutkielma. Menetelmäopinnoissa ja proseminaarissa on reaaliaikaista opetusta, joka edellyttää läsnäoloa verkossa. Voimassaolevan opetusohjelman löydät opinto-oppaasta.

Oppimistehtävä

Jos haluat opiskella itsenäisesti, oppimistehtävä on hyvä vaihtoehto. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähteiden pohjalta kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson teoriakirjallisuuteen ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Voit itse aikatauluttaa oppimistehtävän tekemisen suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkokurssi

Jos kaipaat opiskeluusi vuorovaikutusta sekä ryhmän ja opettajan tukea, valitse verkkokurssi. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja se etenee tehtävittäin kaikille yhteisessä aikataulussa. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä lähes päivittäin, mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Voit siis osallistua ja työskennellä tehtävien parissa esimerkiksi iltaisin.

Tutkielma

Proseminaaritutkielma on itsenäinen, kirjallinen työ, jota tehdään omassa proseminaariryhmässä ohjaajan ja opiskelijaryhmän tuella. Proseminaariryhmä kokoontuu seminaareihin 6 kertaa proseminaarijakson aikana verkossa.

Katso videotallenne (23 min) ennen proseminaariin ilmoittautumista: Mikä proseminaari on ja miksi se tehdään? Huomioithan, että ajoitus on tällä opintojaksolla tärkeää. Onko juuri nyt oikea aika proseminaarille? Oletko ehtinyt kartuttamaan tarvittavat tiedot tutkimusmenetelmistä ja varhaiskasvatuksen sisältöopinnoista? Voit suorittaa proseminaarin tilalla myös harjoittelun (VKTA3005 5op), jossa saat hyväksiluettua aiempaa työkekemustasi. Harjoittelun kanssa suoritetaan aineopintojen kokonaisuudessa opintojakso KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op).

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.