TJTKEHKOK Information systems development module (15+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Tietojärjestelmätieteessä tarkastellaan tietojärjestelmien kehittämistä, käyttöä ja vaikutuksia eri konteksteissa. IT-ammattilaisten haasteena on ollut, kuinka organisaatioiden ja sidosryhmien yksilöllisten tarpeiden analysoinnin ja käsittelyn avulla saataisiin rakennettua toimivia järjestelmiä. Tietojärjestelmien, sovelluskehityksen ja tiedonhallinnan keskeisten käsitteiden, menetelmien ja työkalujen omaksuminen on olennainen osa tietojärjestelmätieteen koulutusta. Tavoitteena on oppia soveltamaan järjestelmäkehityksen ja tiedonhallinnan menetelmiä ja käytänteitä organisaation toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi teknologian avulla. Menetelmien avulla opiskelija osaa kuvata, mallintaa ja analysoida tietojärjestelmiä sekä suunnitella ja rakentaa sovelluksia ja tietokantoja. Opintokokonaisuus tarjoaa edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä ja kehittää omaa toimintaansa ongelmanratkaisukyvyn, kommunikoinnin ja palautteen käsittelyn muodossa.

Structure

Select all (13 cr)