PRJKOK Project competence module (15+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Tweet text

Asiantuntija- ja tietotyön organisointi perustuu useammiten projektimuotoiseen työskentelyyn. Siksi projektityöskentelyn osaaminen on oleellinen työelämätaito.

Description

Projektiosaamisen temaattinen moduuli yhdistää projektinhallinnan perusteet ja käytännön projektityön harjoittelun. Perehtyminen tiimityön johtamiseen ja ryhmädynamiikkaan tarjoaa lisäksi työelämävalmiudet menestyksekkääseen projektityöskentelyyn.

Moduuli muodostuu kolmesta opintojaksosta:

TJTA3111 Projektin hallinta 5 op 

YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka 5 op

URAA1001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssi 5 op

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää projektityön teoreettiset ja käytännölliset perusteet, ja osaa soveltaa niitä työelämän käytännön tilanteissa

- tunnistaa asiakastarpeen merkityksen projektin toteutukselle

- ymmärtää monialaisten ryhmien ja tiimien organisoitumiseen ja johtamiseen vaikuttavia ilmiöitä

- osaa soveltaa tiimi/ryhmäperusteisen projektityön teoreettista ymmärrystä käytännön johtamistilanteisiin

- tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä, ja osaa hyödyntää osaamistaan monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä

- osaa toimia vastuullisesti osana monitieteistä ja/tai monikulttuurista projektitiimiä

Description of prerequisites

Moduulin suorittava opiskelija on tyypillisimmin toisen/kolmannen vuosikurssin opiskelija. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Structure

Select all (13–16 cr)