MKAPER Basic Studies in Music Education (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Musiikkikasvatuksen perusopinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin, sekä antavat opiskelijalle perusvalmiudet musiikkikasvatukselle keskeisissä pedagogisissa, tiedollisissa, ja taidollisissa osa-alueissa.

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana ja niiden suorittaminen on edellytys aineopintoihin siirtymiselle.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa kulttuureissa vaikuttavia musiikillisia ja kontekstuaalisia tekijöitä

- tiedostaa musiikin erilaisia merkityksiä ja hyvinvointivaikutuksia

- hallitsee opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet

- tunnistaa omien pedagogisten taitojen vahvuudet ja kehittämishaasteet

- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa opinnoissaan

- tunnistaa musiikkikasvatuksen tutkimuksen monitieteisiä lähtökohtia

- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Structure

Select all (18–30 cr)