Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot

Näin aloitan opintoni

1 Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

1.1 Opiskelu opintovapaalla

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot soveltuvat hyvin opintovapaalla opiskeluun. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemukseen tulee liittää opiskelusuunnitelma ja virallinen opiskelutodistus opinto-oikeudestasi/suoritusoikeudestasi. Tarkistathan aina ajantasaiset ohjeet Työllisyysrahaston sivuilta.


OPISKELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Opiskelusuunnitelmassa määrität, mitkä opintojaksot suoritat ja millä aikataululla. Sinun ei kuitenkaan tarvitse heti ilmoittautua kaikille suunnittelemillesi opintojaksoille, vaan voit valita myös opintojaksoja, joiden ilmoittautuminen aukeaa vasta myöhemmin. Avoimen yliopiston opiskelutodistuksen tilaamisen yhteydessä vaadittava opiskelusuunnitelma laaditaan annettuun Excel-pohjaan.

Opiskelusuunnitelmaa laatiessa sinun tulee ottaa huomioon opintojaksojen mahdolliset esitietovaatimukset. Liikunnan ja terveyden monitieteisissä perusopinnoissa esitietovaatimuksia ei ole. Huomaathan kuitenkin, että muissa oppiaineissa saattaa olla vaatimuksia siitä, mitkä opinnot tulee olla suoritettuina opintojen eri vaiheissa.

Sinulla on oikeus suorittaa opintojakso annetun suoritusoikeusajan puitteissa. Suoritusmerkintä opintorekisteriotteeseen merkitään sille päivämäärälle, jolloin olet palauttanut tentin tai oppimistehtävän. Huomioithan siis palautuspäivämäärät opiskelusuunnitelmaa tehdessäsi, jotta saat hakemasi aikuiskoulutustukiajan puitteissa suoritettua vaaditun määrän opintoja.

  • Verkkotenttisuoritustavassa suunnittele tarkalleen, mihin verkkotenttiin osallistut.
  • Oppimistehtäväsuoritustavassa suunnittele, milloin palautat tehtäväsi. Huomioithan, että oppimistehtävän voi palauttaa aina myös ennen nimettyä viimeistä palautuspäivää. Oppimistehtävien sisältöä on kuvattu Korpin opintotietojärjestelmässä ilmoittautumisen yhteydessä.


OPISKELUTODISTUKSEN TILAAMINEN

Opiskelutodistus eli todistus opinto-oikeudesta tilataan Avoimen yliopiston lomakkeet ja todistukset -lomakkeella. Tarvitset JY-käyttäjätunnukset tilataksesi todistuksen opinto-oikeudestasi. Opiskelutodistusta tilatessa tulee liitteeksi lisätä opiskelusuunnitelma (edellä laatimasi Excel-tiedosto).

Tarkemmat ohjeet opiskelutodistuksen tilaamiseen Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemusta varten löydät HelpJYU palvelusta.


2 Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla opintojaksolle LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (1 op).

Osana tätä opintojaksoa pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat ja opetusohjelma

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot suoritetaan täysin verkkovälitteisesti.

Tutustu tästä lukuvuoden 2023-2024 opetusohjelmaan. Näet samasta opetusohjelmasta myös kesän 2023 opetusaikataulut.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

  • Aloita opiskelu opintojaksoista LTKY1001 ja LPEY1003.
  • Liikunnan ja terveyden monitieteisten perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys:

Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste.

Perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamiseen on syytä varata vähintään yksi lukuvuosi, mutta opintoja voi suorittaa pidemmälläkin aikavälillä joustavasti.

Huomioithan omassa opiskelusuunnitelmassasi, että LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria -opintojakson on tarjolla vain yhden kerran lukuvuodessa.

2.4 Oletko opiskellut liikunnan ja terveyden perusopintoja aiemmin?

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023, ja suosittelemme siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan heti 1.8.2020. Jos opintosi ovat kuitenkin vielä kesken, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Siirtymäohjeet:

Liikunnan ja terveyden monitieteisiin perusopintoihin (25 op) tulevat muutokset ja opintojaksojen korvaavuudet uudessa opetussuunnitelmassa 2020–2023:

Em. opintojaksot korvaavat uusissa ja vanhoissa vaatimuksissa toisensa.

Huom! Vanhan opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op) ja KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I (2 op) vastaavat yhdessä uutta opintojaksoa LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op). Jos sinulta puuttuu vain jompikumpi opintojaksoista KTEP003 tai KTEP011, sinun tulee opiskella LTKY1005 kokonaisuudessaan, koska osasuorituksien tekeminen opintojaksosta LTKY1005 ei ole mahdollista.

Ennen 1.8.2020 aloittaneen opiskelijan opintokokonaisuus voi siten muodostua sekä vanhojen että uusien opintovaatimusten mukaisista opintojaksoista. Opintokokonaisuus voi näin ollen olla laajempi kuin 25 opintopistettä. Opintokokonaisuuden tulee olla vähintään 25 opintopistettä, jotta opintokokonaisuuden todistus voidaan kirjoittaa. Voit ottaa yhteyttä oppiaineen yhteyshenkilöihin, jos tarvitset neuvoja tai varmistusta, kuinka pääset jatkamaan opintoja.

3 Tavoitteena tutkinto?

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Esimerkiksi Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Katso täältä lisätietoja liikunnan ja terveyden monitieteisten perusopintojen tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Löydät sivuilta tarkemmat listaukset avoimen yliopiston kautta tarjolla olevista opinnoista liikuntapedagogiikkaan, liikunnan yhteiskuntatieteisiin ja liikuntabiologiaan sekä liikunnan sivuainekokonaisuuteen. 

Huomaathan: liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot eivät vastaa opettajankoulutuslaitosten liikuntakasvatuksen tai liikuntapedagogiikan perusopintoja. Opinnot eivät anna oikeutta hakeutua suoraan liikuntakasvatuksen aineopintoihin tai johda liikunnanopettajan pätevyyteen. 


3.1 Hyväksilukuperiaatteet aiemman liikunta- tai terveysalan tutkinnon suorittaneille

Mikäli sinulla on aiempi liikunta- tai terveysalan tutkinto (liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, sairaanhoitaja) ja tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, tutustu tutkinto-opiskelijan osaamisen hyväksilukuperiaatteisiin sekä erityisesti liikuntatieteellisessä tiedekunnassa hyväksiluettaviin opintojaksoihin. Hyväksilukuperiaatteet koskevat vain liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita. 

Huomioithan, että liikunnan ja terveyden monitieteinen perusopintokokonaisuus ei vastaa opettajankoulutuslaitosten liikuntakasvatuksen perusopintoja eikä se anna oikeutta hakeutua liikuntakasvatuksen aineopintoihin.


4 Tervetuloa opiskelemaan liikunnan ja terveyden monitieteisiä perusopintoja Jyväskylän avoimeen yliopistoon!


Liikunnan ja terveyden monitieteisissä perusopinnoissa tutustut alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi hyödyntäen. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.