Lasten ja nuorten liikunta

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
  2. Suunnittele opintosi.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

1.1 Opiskelu opintovapaalla

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot soveltuvat hyvin opintovapaalla opiskeluun. Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemukseen tulee liittää opiskelusuunnitelma ja virallinen opiskelutodistus opinto-oikeudestasi/suoritusoikeudestasi. Tarkistathan aina ajantasaiset ohjeet Työllisyysrahaston sivuilta.


OPISKELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Opiskelusuunnitelmassa määrität, mitkä opintojaksot suoritat ja millä aikataululla. Sinun ei kuitenkaan tarvitse heti ilmoittautua kaikille suunnittelemillesi opintojaksoille, vaan voit valita myös opintojaksoja, joiden ilmoittautuminen aukeaa vasta myöhemmin. Avoimen yliopiston opiskelutodistuksen tilaamisen yhteydessä vaadittava opiskelusuunnitelma laaditaan annettuun Excel-pohjaan.

Opiskelusuunnitelmaa laatiessa sinun tulee ottaa huomioon opintojaksojen mahdolliset esitietovaatimukset. Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnoissa opintojakso LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op) tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuina muihin LNLP-alkuisiin opintojaksoihin osallistumista. Opintojaksolle LNLP1006 Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, kunnon sekä motoriikan mittaaminen (3 op) osallistumiseksi sinulla tulee olla suoritettuna lisäksi opintojakso LNLP1002 Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset (5 op).

Sinulla on oikeus suorittaa opintojakso annetun suoritusoikeusajan puitteissa. Suoritusmerkintä opintorekisteriotteeseen merkitään sille päivämäärälle, jolloin olet palauttanut tentin tai oppimistehtävän. Huomioithan siis palautuspäivämäärät opiskelusuunnitelmaa tehdessäsi, jotta saat hakemasi aikuiskoulutustukiajan puitteissa suoritettua vaaditun määrän opintoja.

  • Verkkotenttisuoritustavassa suunnittele tarkalleen, mihin verkkotenttiin osallistut.
  • Oppimistehtäväsuoritustavassa suunnittele, milloin palautat tehtäväsi. Huomioithan, että oppimistehtävän voi palauttaa aina myös ennen nimettyä viimeistä palautuspäivää. Oppimistehtävien sisältöä on kuvattu Korpin opintotietojärjestelmässä ilmoittautumisen yhteydessä.

OPISKELUTODISTUKSEN TILAAMINEN

Opiskelutodistus eli todistus opinto-oikeudesta tilataan Avoimen yliopiston lomakkeet ja todistukset -lomakkeella. Tarvitset JY-käyttäjätunnukset tilataksesi todistuksen opinto-oikeudestasi. Opiskelutodistusta tilatessa tulee liitteeksi lisätä opiskelusuunnitelma (edellä laatimasi Excel-tiedosto). Tarkemmat ohjeet opiskelutodistuksen tilaamiseen Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemusta varten löydät HelpJYU palvelusta.


2 Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla opintojaksolle LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op).

Osana tätä opintojaksoa pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.


2.2 Opintojaksojen suoritustavat ja lukuvuoden opetusohjelma

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden voit suorittaa lukuvuonna 2022-2023 täysin verkkovälitteisesti.

Opetusohjelma lukuvuonna 2023-2024: Tutustu tästä lukuvuoden 2023-2024 opetusohjelmaan (sisältää myös kevään ja kesän 2023 opintojaksot).

Perusopintokokonaisuudessa on tarjolla kolme erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkotentti ja verkkokurssi. Suoritustapavaihtoehdot vaihtelevat opintojaksokohtaisesti.

Oppimistehtävä

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja opintojakson lähdeaineiston perusteella kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson lähdeaineistoon ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Saat halutessasi ohjausta opintojakson vastuuopettajalta ennen kuin palautat työsi arviointiin. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkotentti

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson lähdeaineiston pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Lähdeaineistoon on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Lähdeaineisto ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

Verkkokurssi

Verkkokurssi tarjoa opettajan ohjausta ja lisää vuorovaikutusta opiskeluusi. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja kurssilla on ryhmälle yhteinen, tehtävittäin etenevä aikataulu. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin. Verkkokurssilla voit yleensä työskennellä tehtävien parissa omien aikataulujensa mukaan, mutta välillä verkkokurssiin saattaa sisältyä yhteisiä etukäteen sovittuja tapaamisia.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden suositeltava suoritusjärjestys:

  • Aloita opiskelu opintojaksoista LNLP1001 (esitietovaatimuksena muille LNLP-alkuisille opintojaksoille) ja LPEY1003.
  • LNLP1006: Aloita opintojakson opiskelu, kun olet suorittanut LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op) ja LNLP1002 Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset (5 op) opintojaksot (esitietovaatimuksena). Hyvää pohjaosaamista LNLP1006 opintojaksolle antaa myös LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia (ei vaatimuksena osallistumiselle).


Voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste.

Perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamiseen on syytä varata vähintään yksi lukuvuosi, mutta opintoja voi suorittaa pidemmälläkin aikavälillä joustavasti.

2.4 Tutkintoa tavoittelemassa?

Opinnot soveltuvat esimerkiksi terveystieteiden avoimen väylän (kandidaattiohjelma) valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi (25 op sivuaine). Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy tiedekunnastasi, voiko opinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Opinnot kuuluvat JYU:n liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.

Huomaathan: lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus ei vastaa opettajankoulutuslaitosten liikuntakasvatuksen perusopintoja eikä se anna oikeutta hakeutua liikuntakasvatuksen aineopintoihin. Opinnot eivät johda liikunnanopettajan pätevyyteen.

Lisätietoa liikuntatieteiden tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja avoimen yliopiston opintotarjonnasta läydät täältä.


2.5 Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot Jyväskylän yliopistossa tutkintoa suorittaville

Jos suoritat tutkintoa Jyväskylän yliopistossa, voit suorittaa lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Voit hakea perustutkinto-opiskelijoiden 10 opiskelijan maksuttomaan kiintiöön, jonka hakuaika on keväällä 2023. Tarkemmat tiedot hakuajasta ja ohjeet hakemiseen julkaistaan loppusyksystä 2022.

Jos tulet valituksi 10 opiskelijan kiintiöön, sinulle myönnetään lasten ja nuorten liikunnan perusopintoihin maksuton opinto-oikeus ajalle 1.4.2023-31.3.2024.

Kaikki tutkinto-opiskelijat voivat myös suorittaa opintoja Avoimessa yliopistossa maksamalla yleisen opintomaksun. Avoimen yliopiston opintojaksoille ilmoittaudutaan tämän opinto-oppaan Opintotarjontamme -välilehdeltä.


3 Tervetuloa opiskelemaan lasten ja nuorten liikuntaa Jyväskylän avoimeen yliopistoon!


Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuudessa tutustut alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi hyödyntäen. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.