LLTKOKSYV Study Module in Physical Activity and Diseases (15–17 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Liikuntalääketieteen syventävän tason moduuli on suunnattu ennen kaikkea terveystieteiden tai liikuntatieteiden opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaattivaiheen opinnot. 

Learning outcomes

Liikuntalääketieteen syventävän moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida liikunnan aloittamiseen liittyviä riskejä eri ikäryhmissä
  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ja riskejä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä osaa soveltaa turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun periaatteet eri kohderyhmille.
  • osaa käyttää erilaisia liikunta-aktiivisuuden mittareita ja arvioida niiden luotettavuutta sekä soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin
TAI
  • ymmärtää terveys ja hyvinvointiteknologian perusteita ja osaa arvioida tuotekehityksen eri vaiheita ja teknologian turvallisuutta

Description of prerequisites

Vaaditut edeltävät opinnot on ilmoitettu opintojaksojen esitiedoissa. 

Additional information

Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Structure

Select all (15–17 cr)