Taloustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. Taloustieteen perehdytystallenteella pääset tutustumaan taloustieteen oppiaineeseen Jyväskylän avoimessa yliopistossa.
  2. Suunnittele opintosi. Opintoja voit suorittaa joustavasti omassa aikataulussasi, paikasta riippumatta. Itsellesi sopivan opiskelusuunnitelman pääset tekemään maksuttomalla JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op) opintojaksolla.
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan korpissa. Taloustieteen kurssit suoritetaan joko oppimistehtävän tai verkkotentin muodossa. Suoritustavasta riippumatta, tarjoamme opiskelusi tueksi kattavat luentotallenteet, jotka ovat katsottavissa verkossa.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi


2 Taloustieteen perus- ja aineopinnot

2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla maksuttomalle opintojaksolle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Tällä jaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme opintojesi tueksi perehdytystallenteen sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit edetä opinnoissasi jo odottaessasi palautetta opintosuunnitelmastasi. Opintojen suunnittelussa voit hyödyntää tältä sivulta löytyviä opetusohjelmakoonteja. Väyläopintojen mallilukujärjestykset löydät syksyn 2022 perehdytystilaisuuden materiaaleista.

Huom! Mikäli sinulla on aiemmissa opinnoissasi/tutkinnossasi taloustieteen perus- tai aineopintoja vastaavia opintoja, voit palauttaa niitä koskevat todistukset JSBY6120-jaksolle ja selvittää mahdolliset hyväksiluvut.

Taloustieteen perusopintojen opetusohjelma lukuvuonna 2022-2023


Taloustieteen aineopintojen opetusohjelma lukuvuonna 2022-2023

Taloustieteen perus- ja aineopintojen opetusohjelma lukuvuonna 2023-2024


2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Taloustieteen opinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Suoritustapoina toimivat oppimistehtävä ja verkkotentti. Kaikilla jaksoillamme on tarjolla kattavat luentotallenteet. Opintojaksokohtaiset tiedot suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Taloustieteen opinnot suosittelemme aloittamaan KTTP2110 Taloustieteen peruskurssilla. Rahoituksesta kiinnostuneiden tulisi taloustieteen peruskurssin jälkeen suorittaa KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja –instituutiot -opintojakso, jonka jälkeen voi jatkaa KTTP4110 Johdatus rahoitukseen -opintojaksolle. Myös aineopintoja voi lähteä suorittamaan taloustieteen peruskurssin jälkeen. Muuten opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Tämä suoritusjärjestys ei ole pakollinen, mutta sen seuraaminen helpottaa merkittävästi opintojen suorittamista.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin. Taloustieteen opetukseen tai opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä yliopistonopettaja Susanne Syrén:iin.