Kauppatieteet

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.

2. Suunnittele opintosi.

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Kauppatieteiden ja taloustieteen opinnot

2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla maksuttomalle opintojaksolle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Tällä jaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit edetä opinnoissasi jo odottaessasi palautetta opintosuunnitelmastasi.

Voit tutustua seuraaviin infotallenteisiin:

  1. Kauppatieteiden yleisinfo
  2. Johtamisen ja henkilöstöjohtamisen info
  3. Taloustieteen info
  4. Viestinnän johtamisen info
  5. Laskentatoimen info

Yleisopintojen opetusohjelma lukuvuonna 2023-2024


2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Kauppatieteiden ja taloustieteen opinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Huomioi opintojen suoritusjärjestystä suunnitellessasi, että joidenkin opintojaksojen suorittamiseksi edellytetään aiempia korkeakouluopintoja.

  • Jos olet aloittamassa yliopisto-opintoja tai palaamassa opintojen pariin pitkän tauon jälkeen, suosittelemme aloittamaan opiskelun opintojakson YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet oppimistehtävällä. Itsenäisesti suoritettavassa tehtävässä perehdytään opintosisällön lisäksi tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja käytäntöihin.
  • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot: Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä, mutta ennen YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen -jaksoa opintosuoritusrekisteristä tulee löytyä 3 kpl edeltäviä perusopintojaksoja. Suosittelemme kuitenkin, että YTTP1160-jakso suoritetaan vasta viimeiseksi.
  • Henkilöstöjohtamisen perusopinnot: Opintojaksoista ensimmäisenä suoritetaan YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, toisena YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet. Tämän jälkeen voit suorittaa loput jaksot haluamassasi järjestyksessä.
  • Johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän johtamisen aineopinnot: Aineopintojen suorittaminen edellyttää liiketoimintaosaamisen perusopintojen (28 op) suorittamista. Jos olet suorittanut vastaavia opintoja jossain muussa korkeakoulussa, varmista ennen aineopintojen aloitusta, että aiemmin suorittamistasi opinnoista löytyy sekä sisällöltään että laajuudeltaan opintojaksoja YTTP1110-YTTP1150 vastaavat opintosuoritukset. Jos et ole suorittanut soveltuvia opintoja aiemmin, aloita opiskelusi liiketoimintaosaamisen perusopinnoista. Jos sinulta puuttuu osa opintojaksoista, suorita ensin puuttuvat opintojaksot. Opinnoissa etenemisen kannalta on erityisen tärkeää, että sinulta ovat suoritettuna ja tuoreena mielessä valitsemasi opintosuunnan peruskurssin sisältöjä vastaavat opinnot. Tarvittaessa päivitä osaamistasi ja kertaa keskeiset akateemiset sisällöt suorittamalla ao. perusopintojakso (YTTP1110/YTTP1120/YTTP1150).
  • Aineopintoseminaari ja kandidaatintutkielma: Osallistuminen edellyttää liiketoimintaosaamisen perusopintojen lisäksi samasta opintosuunnasta vähintään kolmen aineopintojakson suorittamista, mutta suositeltavaa on suorittaa useampikin jakso ennen seminaariin osallistumista.

3 Avoimen väylä JYU:n Kauppakorkeakouluun

Voit hakea avoimen väylän kautta JYU:n Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Valittavanasi on kaksi väylää: kauppatieteiden ja taloustieteen avoimen väylä. Lisätietoja löydät väyläsivultamme.

4 LITO-opintojen vastaavuuksista

Valtakunnalliseen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuteen (LITO) sisältyvät opintojaksot voivat vastata Jyväskylän avoimen yliopiston tarjonnassa olevia kauppatieteellisiä opintoja esimerkiksi seuraavien opintojaksojen osalta:

Johtamisen ja organisaatioiden perusteet --> YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op

Markkinoinnin ja myynnin perusteet --> YTTP1120 Markkinoinnin perusteet, 5 op

Johdatus yrittäjyyteen --> YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet, 5 op

Vastaavuus on kuitenkin aina varmistettava ilmoittautumalla maksuttomalle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa, 1 op -jaksolle ja toimittamalla sen puitteissa LITO-opintoja koskevat todistukset.

5 Kauppatieteiden tiimin terveiset

Toivomme, että kauppatieteiden opinnot haastavat sinua keskimäärin sopivasti. Osa sisällöistä on sinulle kenties jo tuttua, osa saattaa tuntua aluksi vaikealta. Älä säikähdä epävarmuuden hetkiä, vaan ota ne haasteena. Ole valmis kyseenalaistamaan ja testaamaan aiemmin oppimaasi sekä astumaan ulos mukavuusvyöhykkeeltäsi. Usein siellä oppii parhaiten.

Vaikka joskus siltä tuntuisikin, opiskelussa ei ole ensisijaisesti kysymys suorittamisesta ja selviytymisestä. Toivomme, että nämä opinnot syventävät ja laajentavat osaamistasi, antavat uusia ajatuksia sekä avaavat sinulle uusia näkökulmia tuttuihinkin asioihin.

Tästä se lähtee - menestystä opintoihisi!

Ystävällisin terveisin,

Kauppatieteiden tiimi


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.