HYVVALMOD Study module in wellbeing and wellness coaching (20 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin käytyään, opiskelija tuntee pysyvien elämäntapamuutosten periaatteet, tietää käyttäytymisen muutoksen teoreettisen perustan ja osaa soveltaa näitä tietoja valmennettavan elämäntilanteen mukaisesti, yhdessä hänen kanssaan. Opiskelija tietää ja osaa soveltaa menetelmiä hyvinvointikäyttäytymisen muutoksen tukemiseen sekä osaa vahvistaa terveen ja toimintakykyisen elämän kulmakiviä (liikunta, ravinto palautuminen). 

Description of prerequisites

Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille ja Gradian liikunnanohjauksen perustutkinnon syventävän vaiheen opiskelijoille.


Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Additional information

Tämä moduuli on Edufuturan yhteistuotantomoduuli (JAMK ja JY). Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Moduuli koostuu johdanto-opintojaksosta (5 op) sekä viidestä temaattisesta opintojaksoista (15 op). Moduuli suositellaan suoritettavaksi kokonaisuutena. 

Structure

Select all (20 cr)