LTKH1002 Well-being and recovery promotive practices (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Hyvinvoinnin näkökulmasta toimintakykyä edistävän ergonomisen kehonkäytön harjoitukset, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset, psyykkistä jaksamista tukevat harjoitukset.

Suoritustavat:

Käytännön harjoitukset 30 tuntia ja oppimistehtävät, ohjausharjoitukset

Seminaarit 4 tuntia

Itsenäinen harjoittelu

Valmennusharjoittelu: yksilöllisen harjoittelun suunnittelu ja ohjaaminen asiakkaan lähtötilanteen ja tavoitteiden pohjalta.


Arviointiperusteet:

  • Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja eettisesti muut huomioiva osallistuminen opetukseen.
  • Ohjaus- ja harjoitustehtävien suorittaminen.
  • Valmennusharjoittelun suunnitelman tavoitelähtöisyys, toteutuskelpoisuus ja informatiivisuus
  • Valmennusharjoittelun käytännön toteutus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan:

  • opiskelijalla on tietoa ja taitoja oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, jaksamiseen ja palautumiseen.
  • opiskelija tunnistaa omaa hyvinvointia kuormittavia tekijöitä ja ymmärtää kokonaisvaltaisen palautumisen merkityksen.
  • opiskelija osaa palauttavalle harjoitelulle luonteenomaisen ohjaamisen
  • opiskelija ymmärtää hyvinvointipainotteisen ja palauttavan harjoittelun vaikutuksia laaja-alaisesti ja osaa toteuttaa harjoittelua erilaisten tavoitteiden näkökulmasta.

Additional information

Ajoitus: kevät

Description of prerequisites

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching