Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 

2. Suunnittele opintosi. 

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Osana opintojen ensimmäistä jaksoa (JSBY6130) laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa selkiytät opintojesi sisältöä ja aikataulua: mitä opintojaksoja tulet suorittamaan, miten ja milloin.

Opetusohjelma lukuvuonna 2023-2024


2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla –opinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. 

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Opintojaksoista ensimmäisenä suoritat JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuuteen (3 op), jonka jälkeen voit edetä valinnaisiin jaksoihin haluamassasi järjestyksessä. Opintokokonaisuuden viimeisenä jaksona suoritat JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuuteen (2 op).


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.