EKISYVERI Advanced Studies in English as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:
Optional studies and guidelines for applying can be found in valinnaisten opintojen portaali (in Finnish).

Description

Englannin kielen syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa viestintäosaamistaan erityisesti ammatillisissa tilanteissa. Opiskelija erikoistuu valitsemiinsa erityisalueisiin perehtymällä syvällisesti niiden käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin ja oppii soveltamaan hankkimaansa tutkimustietoa erilaisissa työtehtävissä.

Learning outcomes

Englannin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee suullisen ja kirjallisen viestinnän ja esiintymisen englannin kielellä haastavissakin työelämän tilanteissa
  • hallitsee valitsemiensa erityisalueiden keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
  • osaa arvioida tutkimustietoa kriittisesti sekä soveltaa sitä asiantuntijatyössä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen ja raportoida siitä

Structure

Select all (45+ cr)