EKIPER Basic Studies in English Language (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:
Optional studies and guidelines for applying can be found in valinnaisten opintojen portaali (in Finnish).

Description

Englannin kielen perusopinnoissa opiskelija tutustuu kielen käyttöön, rakenteisiin ja sen kehitykseen globaalina kielenä sekä oppii viestimään sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti.

Learning outcomes

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

• tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita

• osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot

• tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa

• tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä

• tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky- yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun

• tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua


Structure

Select all (25 cr)