Aikuiskasvatustiede

Ajankohtaista

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)

LÄHDEVIITEOHJEET UUDISTUIVAT: KÄYTTÖÖN APA 7

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on siirtynyt APAn (APA7) mukaiseen viittauskäytäntöön, ja tämä koskee kaikkia tiedekunnan oppiaineita, kuten aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Olemme päivittäneet uudet lähdeviiteohjeistukset marraskuusta 2021 lähtien kaikkiin alkaviin Moodle-toteutuksiin. Siirtymäaika, eli mahdollisuus käyttää vielä vanhaa ohjeistusta, on päättynyt 31.7., ja 1.8.2022 alkaen kaikki käyttävät lähdemerkinnöissä APA:n ohjeita.

Hyvää lukuvuotta 2022-2023 kaikille!
Voit tutustua aikuiskasvatustieteen perusopintojen lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelmaan ja aikatauluun oppaan välilehdellä "Näin aloitan opintoni". Kurssitoteutuksiin pääset ilmoittautumaan opinto-oppaan kautta klikkaamalla opintojaksoa, ja valitsemalla välilehden "Ilmoittaudu opintoihin".

TERVETULOA VERKKOKURSSILLE LUKUVUONNA 2022-2023!

Kaipaatko opiskeluun vaiheistusta, rytmiä ja selkeää aikataulua, ohjaajan luomaa rakennetta sekä ajatustenvaihtoa toisten opiskelijoiden kanssa? Tule verkkokurssille! Verkkokurssityöskentely vaatii sitoutumista kurssiohjelmaan, mutta ei edellytä osallistumista tiettyyn kellonaikaan, joten voit opiskella kurssin ajan esim. iltaisin.

Tervetuloa kevään AIKP1012 AIKUISEN AJATTELU JA OPPIMINEN (3 op) -verkkokurssille!

Verkkokurssin AIKP1012 Ai3kuisen ajattelu ja oppiminen ( op) ilmoittautumisaika on 21.3.-5.5.2023. Verkkokurssi alkaa 15.5., ja kestää n. 3 viikkoa, 2.6.2023 saakka. Lue lisää, ja ilmoittaudu mukaan: Aikuiskasvatustiede — Avoin yliopisto — Jyväskylän yliopiston opinto-opas (jyu.fi) Tervetuloa oppimaan yhdessä !

OPINTOJEN JATKAMINEN (vanha ops 2017-2020 - nykyinen ops 2020-2023)
Jos olet tehnyt aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja vanhan opetussuunnitelman (lv. 2017-2020) mukaisesti, nykyisen opetussuunnitelman opintojaksot (lv. 2020-2023) vastaavat suoraan vanhoja jaksoja seuraavasti:

Ops, lv. 2017-2020 (AIKP1001-AIKP1007) > Ops, lv. 2020-2023 (AIKP1011-AIKP1017)

*AIKP1001 Aikuisen ajattelun kehitys (2 op) > AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)

*AIKP1002 Aikuisen oppiminen (3 op) > AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

*AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa (5 op) > AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)

*AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op) > AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op)

*AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus (5 op) > AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5op)

*AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) > AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) TAI *AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op) > AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op)

AIKUISKASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT (40 OP) / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT (40 op)

Tervetuloa verkkokurssille !


Jos haluat välillä aikataulutetumpaa opiskelua yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, tervetuloa kasvatus- ja tieteenfilosofian (KAIA1022) verkkokurssille! Verkkokurssilla opintojakson sisältöihin tutustutaan osatehtävien ja keskustelujen avulla, vuorovaikutteisesti ja opettajien ohjauksessa. Kasvatusfilosofia tarjoaa syvällisiä näkökulmia ihmisyyden, oppimisen ja olemassaolon kysymyksiin. Dialogissa muiden kanssa päästään syvemmälle.

Ilmoittautumisaika verkkokurssille on 10.2.2023 - 26.3.2023. Verkkokurssi käynnistyy 27.3.2023 ja kestää kuusi viikkoa päättyen 7.5.2023.

Kurssi ei sisällä reaaliaikaisia tapaamisia, mutta edellyttää työskentelyä joka viikko tehtävien ja keskustelujen parissa.

Ilmoittaudu täältä:
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=251277
Lue lisää avoimen yliopiston suosituista ja innostavista verkkokursseista täältä:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/blogit/valitsisinko-verkkokurssin

Kurssia luotsaavat ystävällisesti, mutta tiukasti opettajat Minna Maunumäki, Leena Valkonen & Auli Talamo, tervetuloa mukaan!