Aikuiskasvatustiede

Ajankohtaista

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)

LÄHDEVIITEOHJEET UUDISTUIVAT: KÄYTTÖÖN APA 7

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on siirtynyt APAn (APA7) mukaiseen viittauskäytäntöön, ja tämä koskee kaikkia tiedekunnan oppiaineita, kuten aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Alkaen 1.8.2022 kaikki käyttävät lähdemerkinnöissä APA:n ohjeita. Ohjeet löytyvät kaikkien opintojaksojen Moodle-kurssialueilta.

Hyvää lukuvuotta 2022-2023 kaikille!

Kurssitoteutuksiin pääset ilmoittautumaan opinto-oppaan kautta klikkaamalla opintojaksoa, ja valitsemalla välilehden "Ilmoittaudu opintoihin". Uusi lukuvuosi 2023-2024 alkaa 1.8.2023.

TERVETULOA VERKKOKURSSILLE LUKUVUONNA 2023-2024!

Kaipaatko opiskeluun vaiheistusta, rytmiä ja selkeää aikataulua, ohjaajan luomaa rakennetta sekä ajatustenvaihtoa toisten opiskelijoiden kanssa? Tule verkkokurssille! Verkkokurssityöskentely vaatii sitoutumista kurssiohjelmaan, mutta ei edellytä osallistumista tiettyyn kellonaikaan, joten voit opiskella kurssin ajan esim. iltaisin. Lukuvuonna 23-24 verkkokursseja on tarjolla jaksoissa AIKP1012 (syksy), AIKP1013 (syksy), AIKP1014 (ilmoittautuminen syksyllä, kurssi kevätpuolella) ja AIKP1015 (kevät). Lue lisää opinto-oppaasta jaksojen kohdalta ja tule mukaan !

OPINTOJEN JATKAMINEN (vanha ops 2017-2020 - nykyinen ops 2020-2024)
Jos olet tehnyt aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja vanhan opetussuunnitelman (lv. 2017-2020) mukaisesti, nykyisen opetussuunnitelman opintojaksot (lv. 2020-2023) vastaavat suoraan vanhoja jaksoja seuraavasti:

Ops, lv. 2017-2020 (AIKP1001-AIKP1007) > Ops, lv. 2020-2023 (AIKP1011-AIKP1017)

*AIKP1001 Aikuisen ajattelun kehitys (2 op) > AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)

*AIKP1002 Aikuisen oppiminen (3 op) > AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

*AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa (5 op) > AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)

*AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op) > AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op)

*AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus (5 op) > AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5op)

*AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) > AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) TAI *AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op) > AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op)

AIKUISKASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT (40 OP) / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT (40 op)