YLAS1110 Accounting Theory and Ethics (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen teoriat; tilinpäätösstandardien kehitys ja laskentatoimen historia; laskentajärjestelmien suunnittelu ja käyttö organisaatioissa; laskentatoimen etiikka

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-kuvata sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen teoreettiset perusteet sekä laskentatoimen historiallisen kehityksen
-suunnitella ja arvioida yritysten laskentajärjestelmiä
-tunnistaa ja ratkaista laskentatoimeen sisältyviä eettisiä ongelmia

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Luennolla ilmoitettavat tieteelliset artikkelit ja muu materiaali.

Literature

  • Scott, W. R. (2015) Financial Accounting Theory (7th ed.) Pearson.; ISBN: 9780132984669
  • Macintosh, N. and Quattrone, P. (2010) Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach. (2nd ed.) John Wiley & Sons.; ISBN: 9780470714478

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luento-osallistuminen, tentti, esseet
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Luennoille osallistumisesta, tentistä ja esseistä muodostuva kokonaispistemäärä
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, luentoihin liittyvät tehtävät, itsenäinen opiskelu, esseiden kirjoittaminen, ryhmätyöt, tentti

Teaching