XRUX015 Activate your Swedish - Writing Module (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, esim. sähköpostiviesti, tieteenalakohtaiseen aiheeseen liittyvä kirjoitelma. Mm. prosessikirjoittamista käytetään työtapana. Keskeistä kielioppia kerrataan kirjoitustehtävien yhteydessä. Tämä moduuli soveltuu myös tutkintoon kuuluvan ruotsin kirjalliseen tenttiin valmistautumiseen.

Suoritustavat

Lähiopetus: läsnäolo ja hyväksytyt osasuoritukset.
Verkkokurssi: läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija


-osaa kirjoittaa opinnoistaan ja omasta alastaan.

-osaa arvioida omaa tuotostaan.

-osaa etsiä tietoa alastaan ja hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä kirjoittaessaan


-tavoitteena B1-taitotaso.

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksessa läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen. Verkkokurssilla läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching