XRUX014 Activate your Swedish - Basic Module (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Moduuli soveltuu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai joiden kielitaito kaipaa lisäharjoitusta. Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet ja harjoitellaan vapaa-aikaan, opintoihin sekä työelämään liittyvää sanastoa erilaisten keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan oman tieteenalan aihepiiriin.

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:


-osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

-osaa keskustella ja ilmaista mielipiteensä arkipäiväisistä ja ajankohtaisista asioista.

-osaa lukea kohdekielisiä tekstejä. 

-osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja internetiä.

-tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana.

-osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan.

-tavoitteena B1-taitotaso.

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching