XKVX1001 Online Course in Practical Use of Finnish (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Verkkokurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasioiden kertaamiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus syventyä tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen.

Kurssilla perehdyt kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin sekä suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä virallisluonteisiin kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kartoitat kurssilla omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi.

Verkkokurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat 1) kielenhuollon taitojen lähtötasoa selvittävä kielitesti, 2) harjoitustehtävät kielenhuollon osa-alueista, 3) kokonaisen tekstin huoltoa ja tyylinormeja harjoittava kokoava tekstinhuoltotehtävä sekä 4) essee kielenhuollosta. Tehtäväkokonaisuuksiin sisältyy oppimistavoitteiden asettamista, tehtyjen kielellisten valintojen perustelemista ja opitun reflektointia.

Keskeisenä osana kurssia on harjoitella kielenhuollon apuneuvojen eli suomen kielen asiantuntijaelinten tarjoamien kielenhuollon aineistojen ja sanakirjojen käyttöä.


Suoritustavat

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi suoritetaan Moodle-työtilassa tekemällä neljä tehtäväkokonaisuutta ohjeiden mukaisesti kurssin käynnissäoloaikana. Koko kurssin suorittamiseen kuluu 1–2 kuukautta.


Toteutetaan yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen opetuksena ja avoimena yliopisto-opetuksena.

Learning outcomes

Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit, ts. säännöt ja suositukset. Opiskelija osaa käyttää hyödyksi kielenhuoltoon liittyviä apuneuvoja, kuten tuoreita hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Opiskelija pystyy apuneuvojen avulla huoltamaan omista teksteistään selkeitä, sujuvia ja tyyliltään yhtenäisiä.

Additional information

Kurssi on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä kurssi, eikä sillä voi korvata tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja.

Kurssin voi suorittaa, jos ei ole aiemmin suorittanut suurelta osin samansisältöisiä kursseja XKV0024 Kielenhuollon luennot tai XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto / XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto.

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen järjestämä kurssi ei ole käynnissä jatkuvasti, vaan vuoden mittaan on tarjolla useita erillisiä toteutuksia. Kullekin toteutukselle otetaan enintään 25 opiskelijaa. Valitse toteutuksista omaan aikatauluusi sopiva ja suorita kurssi sen käynnissäoloaikana. Saat opettajalta ilmoituksen, kun pääset aloittamaan kurssin suorittamisen.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa kurssille ilmoittautumisessa ja kurssin suorittamisessa noudatetaan oppilaitoksen ilmoittamia toimintatapoja.

Study materials

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ja oppimateriaalit on listattu kurssin Moodle-työtilaan. Kurssin pystyy suorittamaan verkkomateriaalien avulla.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kurssin kaikkien neljän tehtäväkokonaisuuden tekemistä ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensä kurssin osaamistavoitteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching