VVAA5001 Violence Studies, Introduction (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustutaan väkivaltaan liittyviin ilmiöihin, väkivaltatutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä teorioiden soveltamiseen.

Description

Opintojaksolla tutustutaan väkivaltaan liittyviin ilmiöihin sekä väkivaltatutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin. Opintojaksolla perehdytään väkivallan tutkimuksen teorioiden soveltamiseen väkivaltatutkimuksen käytännöissä ja väkivaltaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys väkivallasta ilmiönä ja tutkimuskohteena sekä ymmärrystä väkivaltatutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja teoriaperinteistä. Opiskelija kykenee analysoimaan väkivallan ilmenemismuotoja eri näkökulmista ja tuntee niitä koskevia tietolähteitä. Opintojakso antaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa opinnäytetöiden toteuttamisessa sekä työelämässä.

Description of prerequisites

Esitiedot avoimen yliopiston väkivaltatutkimuksen opintojen opiskelijoille:

Koska väkivaltatutkimuksen opinnot ovat aineopintotasoisia, avoimessa yliopistossa edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Niemi, J., Kainulainen, H. & Honkatukia, P. (toim.) (2017): Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino. ISBN 9789517685771 nidottu, ISBN 9789517686105 Verkko
  • Collins, Randall (2008): Violence. A Micro-sociological Theory. Princeton University Press. ISBN 9780691133133 sidottu, 978-0-691-14322-4 nidottu, ISBN 9781400831753 verkko
  • Kilby, Jane & Ray, Larry (2014) (eds.): Violence and Society. Toward a New Sociology. Wiley Blackwell. ISBN 9781118942017 nidottu
  • Lidman, Satu (2015): Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus. ISBN 9789524953696 nidottu, ISBN 9789524958608 verkko
  • Husso, M., Virkki, T., Notko, M., Hirvonen, H., Eilola, J. (eds.) (2017): Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge. ISBN 9781315638393 verkko
  • Sammut Scerri, C., Vetere, A., Abela, A., Cooper, J. (2017) Intervening after violence. Therapy for couples and families. New York: Springer Verlag. ISBN 9783319577890 verkko

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontakti- ja/tai verkko-opetus, luentojen suorittaminen tenttimällä/luentopäiväkirjalla ja lisäksi muu kirjallinen/dokumentoitu työ.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu luentojen ja kirjallisuuden suorittamiseen sekä dokumentoituun työhön.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching