TTMP1001 Basics of School Health Education (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Henkilökohtainen terveystiedon opintojen suunnitelma
Terveystiedon lähtökohtia ja lähestymistapoja
Terveystieto oppiaineena
Terveysosaaminen
Lasten ja nuorten hyvinvointi, terveys ja terveyskäyttäytyminen
Terveyden edistäminen koulussa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • toimia suunnitellusti terveystiedon opinnoissaan ja asettaa tavoitteita terveystiedon opiskelulleen
  • määritellä ja käyttää asianmukaisesti terveystiedon keskeisiä käsitteitä
  • kuvata terveystiedon monitieteistä tietoperustaa ja erilaisia lähestymistapoja
  • perustella terveystieto-oppiaineelle luonteenomaisia piirteitä
  • tarkastella terveystieto-oppiaineen yhteiskunnallista ja kansanterveydellistä merkitystä
  • arvioida omaa terveyden edistäjän rooliansa kouluyhteisössä 

Study materials

Luennoilla ilmoitettava materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) Luentoihin pohjautuva oppimistehtävä Itsenäinen opiskelu
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät 100 %
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching