TTMA1005 Health and Sleep (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Nuorten yöunen pituudet, unirytmi ja nukkumisen ongelmat
Unen yhteydet terveyden eri osa-alueisiin
Univajeen, väsyneisyyden, unirytmin ja levon yhteydet nuorten päivittäiseen toimintakykyyn, terveystottumuksiin, jaksamiseen ja oppimiseen
Unen, terveyden ja median käytön väliset yhteydet
Unen ja terveyden välisten yhteyksien merkitys yhteisö- ja yhteiskuntatasolla 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata uneen ja lepoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää näiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn yksilö- ja yhteisötasolla

  • soveltaa uni ja lepo -teemoihin liittyviä tietoja terveystiedon opetussuunnitelmien mukaisesti eri kouluasteilla (terveystiedon tuntisuunnitelma) 

Study materials

Oppimateriaali ja ohjeet ilmoitetaan kurssin alkaessa

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching