TTMA1004 Mental Health and Emotional Competence (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys ja psyykkinen hyvinvointi sekä niihin liittyvät keskeiset tekijät
Tunteiden säätely
Kriisit ja stressi
Koulun rooli mielenterveyden edistämisessä 


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • määritellä ja käyttää lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen ja tunteiden säätelyyn liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä tunteiden säätelyn näkökulmasta 

Additional information

Avoin yliopisto: Kirjallisuus suoritetaan oppimistehtävänä.

Study materials

Paketti 1 
Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)

Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0

Paketti 2:
Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.). Saatavana myös e-kirjana: https://www.oppiportti.fi/op/opk04607 (luvut: biopsykososiaalinen kehitys, normaali kehitys eri ikäkausina, psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät, puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen.)

Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen. Huom. kirjapakettiin kuuluvat kaksi kirjaa tentitään samalla tenttikerralla. Tämä koskee sekä pakettia 1 että pakettia 2.
Evaluation criteria:
Kirjatentti 100 % (paketti 1: 50% + paketti 2: 50%)
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (1.5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen (molemmat kirjat tentitään samalla tenttikerralla)

Literature:
  • Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
  • Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0

Teaching

x

Exam (1.5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely, kirjatentti (molemmat kirjat tentitään samalla tenttikerralla)

Literature:
  • Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.). Saatavana myös e-kirjana: https://www.oppiportti.fi/op/opk04607 (luvut: biopsykososiaalinen kehitys, normaali kehitys eri ikäkausina, psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät, puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen.)
  • Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen perustuvan oppimistehtävän laatiminen

Literature:
  • Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
  • Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0
  • Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.) Saatavana myös e-kirjana: https://www.oppiportti.fi/op/opk04607 (luvut: biopsykososiaalinen kehitys, normaali kehitys eri ikäkausina, psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät, puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen.)
  • Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Teaching