TTMA1001 Theories and Models of Health Behaviour (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveyskäyttäytymistä selittäviä keskeisiä sosiaalipsykologisia teorioita ja malleja (suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

  • kuvata ja vertailla keskeisiä terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja  

  • selittää teorioiden ja mallien avulla terveyskäyttäytymistä   

Study materials

Haukkala, A., Hankonen, N. & Konttinen, H. (2012) Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Psykologia, 47(05-06)m 396-409

Muu opintojakson materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Oppimistehtävä. Ohjeet ja muu materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching