TTIP1003 Ageing and Public Health (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana

Gerontologian teoreettiset perusteet

Väestönmuutos ja työelämä

Ikä, vanheneminen, sairastavuus, toimintakyky ja kuolleisuus

Vanhuus ja ageismi

Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen

Aktiivisena vanheneminen

Ympäristön ja teknologian merkitys vanhusten hyvinvoinnille

Yksinäisyys, mieliala ja hyvinvointi vanhuudessa


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata vanhenemisen väestötasoisena ilmiönä

  • tietää gerontologian peruskäsitteet

  • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia

  • ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin

  • osaa nimetä iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareita yksilö- ja väestötasolla ja tietää niiden käytön periaatteet

  • osaa selittää toimintakyvyn käsitteen ja nimetä toimintakyvyn arviointimenetelmiä

  • ymmärtää ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaatteet väestötasolla

Literature

  • Rantanen, T., Kokko, K., Sipilä, S. ja Viljanen, A. (toim.) 2022 Gerontologia. 5. painos. Helsinki: Duodecim. Osat: 1 Gerontologinen tutkimus, 4 Yksilön psykologinen vanheneminen, 5 Ikääntyvä ihminen oman hyvinvointinsa edistäjänä, 6 Gerontologinen asiantuntijuus palvelujärjestelmässä. Yht. 331 s.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Evaluation criteria:
Tentti 100% (kirja 50% ja luennot 50%)
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching