TERV116 Learning Health Education in Digital Environments (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveysviestintä ja mediakulttuuri: kriittinen mediakasvatus, medialukutaito
Tiedonhallintataidot: tiedon hankinta, käsittely, arviointi
Teknologian ja digitaalisten ympäristöjen terveysvaikutukset
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveystiedon opetuksessa: digitaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalisen median sovellukset, verkko-opetus (ml. sähköinen koe)
Digitaalisen oppimateriaalin arviointi
Tekijänoikeudet ja tietosuoja opettajan työssä
Digitaaliset turvataidot

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tarkastella ja hyödyntää mediaa, terveysviestintää sekä tiedonhallintataitoja osana terveystiedon opetusta
  • esitellä teknologian ja sosiaalisen median yhteisöjen yhteyksiä terveyteen ja oppimiseen
  • suunnitella ja arvioida mediataitojen oppimisprosesseja terveystiedon opetuksessa
  • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla teknologiaa, digitaalisia oppimisympäristöjä ja sosiaalisen median sovelluksia terveystiedon opetus-oppimisprosessissa sekä oman ammatillisen kehittymisen välineenä
  • soveltaa viestintään, tekijänoikeuksiin, turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä ohjeita terveystiedon opettajan työssä
  • opastaa oppijoita teknologian vastuulliseen, turvalliseen sekä ergonomiseen käyttöön  

Study materials

Oppimateriaali ja ohjeet ilmoitetaan kurssin alkaessa

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen: luennot 6 tuntia, harjoitukset 14 tuntia. Pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu, ryhmätehtävän ja yksilötehtävän suorittaminen.
Evaluation criteria:
Ryhmätehtävät 50 % ja yksilötehtävä 50 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching