TERV111 Expertise in Teaching Health Education (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Itsetuntemus, opettajan identiteetti, opettajuuden kehittyminen, opettajan eettinen osaaminen, työn laaja-alaisuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koulussa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla terveystiedon opettajan työn luonnetta ja laaja-alaisuutta

  • analysoida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan terveystiedon opettajana sekä jäsentää omaa ammatillista kehittymistään

  • analysoida opettajan työhön ja terveystieto-oppiaineeseen liittyviä eettisiä ilmiöitä

  • tarkastella koulua osana yhteiskuntaa ja määritellä koulun terveyden edistämisen toiminta-alueita moniammatillisessa koulun terveydenedistämistyössä 

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (21 tuntia), portfolio ja oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Portfolio 70 %, muut tehtävät 30 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching