TERV107 Teacher Practice in Health Education (5–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveystiedon opetuksen tavoitteet, suunnittelu, toteutus sekä oppimisen arviointi
Oppilaantuntemus
Opetusfilosofia

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rakentaa oppilaille sopivia ja opetussuunnitelman mukaisia osaamistavoitteita, valita tavoitteiden mukaisia terveystiedon oppisisältöjä ja arvioida tavoitteiden saavuttamista

  • luoda opetustilanteeseen perusteltuja pedagogisia ratkaisuja

  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa opetustilanteissa

  • kehittää opetusta ja omaa toimintaansa saadun palautteen perusteella

  • tunnistaa ja kuvailla terveystieto-oppiaineeseen ja opettajuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia

  • analysoida ja perustella terveystiedon oppimiseen ja opetukseen liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan teorian avulla

  • toimia vastuullisena ja yhteistyökykyisenä yhteisön jäsenenä  

Study materials

Opetussuunnitelmien perusteet
Terveystiedon perus- ja aineopintojen kirjallisuus

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Opettajaharjoittelu kenttäkouluissa. Itsenäinen opiskelu ja kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Opettajaharjoittelun ja tehtävien hyväksytty suorittaminen
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching