STOP1001 Introduction to Social Work (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön peruopintojen pakollinen jakso. Vapaa kaikille.

Description

Opintojakso sisältää johdannon sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimukseen. Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityön keskeisiä teoriaperinteitä ja nykysuuntauksia sekä sosiaalityöhön kytkeytyviä yhteiskunnallisia haasteita. Lisäksi opintojaksolla käsitellään sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin yhteiskuntatietieteisiin.

Learning outcomes

Opiskelija osaa jäsentää sosiaalityötä yhteiskuntatieteellisenä tieteenalana, oppiaineena, liikkeenä ja käytäntönä. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään sosiaalityön historiallista kehitystä. Hän tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä, ammatillista etiikkaa, toimintaympäristöjä sekä tutkimusteemoja. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön paikkaa ja tehtäviä kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Jaakkola, Jouko, Panu Pulma, Mirja Satka & Kyösi Urponen (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto. HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339. (ISBN 951-747-070-3 sidottu ISBN 978-951-39-6973-8 verkko)
  • Juhila, Kirsi (2018): Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino. (ISBN 978-951-768-695-2 nidottu ISBN 9789517686709 verkko)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille: Luennot ja ryhmätyöskentely lukupiirissä, jossa suoritetaan kirjallisuus.
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille: Luennot ja kirjallisuus, joka suoritetaan e-tenttinä (esseenä tai ryhmätyönä)
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching