STOA250 Exercises in Qualitative and Quantitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opintojakso sisältää laadullisen ja määrällisen aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia. Aineistojen kanssa harjoitellaan erilaisia analyysi- ja jäsentelytapoja.

Learning outcomes

Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin kokonaisuutena ja tutkimusmenetelmien roolin osana tutkimusprosessia. Opiskelija ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Additional information

Opintojakso koostuu kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvistä harjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opiskelija suorittaa sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset osuudet.

Description of prerequisites

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät 5 op tulee olla suoritettuna tai se on suoritettava samanaikaisesti harjoitusten kanssa.

Lisäksi yleisopintojakso TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tulee olla suoritettuna tai se on suoritettava samanaikaisesti harjoitusten kanssa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opetusohjelmissa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät. Jakso koostuu kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoituksista ja kirjallisista tehtävistä. Opiskelija suorittaa sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset osuudet.
Evaluation criteria:
Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi perustuu kvalitatiivisten menetelmien (50%) ja kvantitatiivisten menetelmien (50%) hyväksyttyyn suorittamiseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching