STOA2003 Social Work with Adults (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta koskeviin kysymyksiin, aikuissosiaalityön tavallisimpiin aihealueisiin, sekä tutustuu aikuissosiaalityön käytäntöihin, menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla aikuissosiaalityön kysymyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on ymmärrys aikuissosiaalityölle tyypillisistä sisällöistä ja niiden suhteesta muuttuvaan yhteiskuntaan. Opiskelija hahmottaa eri toimintaympäristöt, joissa sosiaalityötä tehdään aikuisten kanssa ja hänellä on valmiudet aikuissosiaalityötä koskevaan eettisen pohdintaan sekä oman asiantuntijuutensa arvioimiseen ja kehittämiseen.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Aila-Leena Matthies – Anu-Riina Svenlin – Kati Turtiainen (toim.) (2021) Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus
  • Sosiaali ja terveysministeriö (2019): Tiekartta 2030: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019: 41. (ISBN 978-952-00-4076-5 verkko)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching