STKE113 Special Issues of Linguistic Profiency (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään kielitaidon arvioinnin tieteelliseen keskusteluun ja kehityssuuntiin sekä syvennetään ymmärrystä kielitaidon arvioinnin tavoista ja niiden soveltamisesta. Arviointia tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää tieteellistä keskustelua ja kehityssuuntia (esim. kielitaidon osa-alueiden integraatio, teksti- ja monilukutaito, erityisryhmien arvioinnin kysymykset, testausjärjestelmien kehittäminen)
  • tuntee kielitaidon arviointiin liittyvää kielipoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua
  • osaa vertailla ja analysoida eri arviointitapoja ja ymmärtää niiden sovellusmahdollisuudet ja pedagogiset ulottuvuudet.

Additional information

Opintojakso valitaan vain siinä tapauksessa, jos opiskelija on jo suorittanut perusopinnoissa kurssin STKP002 Kielitaidon arviointi. Muuten suoritetaan jakso STKE123 Suomen kielen taidon arviointi.

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching