STKE108 Theories of Second Language Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimisen suuntauksiin ja teorioihin. Jaksolla tarkastellaan omia kieli- ja oppimiskäsityksiä sekä pohditaan käsitysten vaikutusta opetukseen ja arviointiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeisiä suuntauksia ja teorioita
  • ymmärtää suuntauksien ja teorioiden välisiä yhteyksiä ja eroja
  • osaa arvioida ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään teorioiden valossa
  • osaa vertailla ja arvioida teorioita kielitietoisen pedagogisen kehittämisen ja käytännön opetustyön kannalta.

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
reaaliaikainen lähiopetus hyv./hyl. 0 op, oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching