STKE107 Research of Finnish as a Second Language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla opiskelija tutustuu S2-alan ja -tutkimuksen kehityslinjoihin sekä kahteen alan väitöskirjaan. Opintojakson keskeisiä näkökulmia ovat tutkimustiedon merkitys alan kehityksessä sekä sen sovellettavuus omassa työssä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot suomi toisena kielenä -alan kehityksestä
  • tuntee S2-tutkimuksen kehityslinjat suhteessa kansainväliseen toisen kielen oppimisen tutkimukseen
  • osaa arvioida ja vertailla S2-tutkimusta, sen metodeja, tuloksia ja johtopäätöksiä sekä suhteuttaa näitä S2-alan ja -tutkimuksen kehitykseen
  • näkee tutkimustiedon yhteydet käytännön opetustyöhön ja omaan ammatilliseen kehittymiseensä.

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching