SKIS3004 Learning and teaching literacy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään tekstitaitojen ja monilukutaidon opetuksen kannalta relevanttiin tutkimukseen sekä pohditaan sen merkitystä opetuksen kehittämisen kannalta. Lisäksi tutustutaan tekstitaito-opetuksen kannalta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Luettavaa tutkimusta lähestytään kriittisesti ja arvioidaan tutkimusten menetelmällisten valintojen yhteyttä niissä esitettyihin johtopäätöksiin ja suosituksiin opetuksen kehittämisestä. Pohditaan luetun pohjalta oman tekstitaito-opetuksen keskeisiä lähtökohtia ja menetelmiä. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %). Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä tekstitaitotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä tekstitaitoja kuvatessaan
  • ymmärtää tekstitaitotutkimuksen merkityksen opetuksen kehittämisessä
  • tuntee monilukutaitopedagogiikan lähtökohdat
  • on perehtynyt kurssin teemaan liittyvään tutkimuskirjallisuuteen
  • osaa arvioida kriittisesti tutkimuksessa tehtyjä valintoja ja tutkimusten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä tekstitaitojen opetuksesta.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen työskentely mahdollinen joka lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen suoritustapa mahdollinen joka lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset tehtävät.

Teaching