SKIS3003 Approaches to literacy research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään tekstitaitotutkimuksen keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan, miten luku- ja kirjoitustaitoja on määritelty ja tutkittu eri aikoina erilaisissa konteksteissa ja miten niitä voisi tutkia. Perehdytään erityisesti sosiokulttuuriseen tekstitaitotutkimukseen sekä sen lähtökohtiin ja käsitteisiin. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn (vähintään 50 %) sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tekstitaitotutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
  • osaa selittää tekstitaitotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia kieleen ja teksteihin sekä niiden tulkitsemiseen ja tuottamiseen
  • tuntee ajankohtaisia tekstitaitokysymyksiä
  • tuntee alan keskeisten käsitteiden määrittelytapoja
  • osaa laatia tekstitaitoihin liittyvän tutkimussuunnitelman
  • osaa esitellä suunnitelmaansa suullisesti ja kirjallisesti.  

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen työskentely mahdollinen joka lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen työskentely mahdollinen joka lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset tehtävät.

Teaching