SKIA067 Updating Studies (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Päivitystehtävät koskevat niitä opiskelijoita, joiden suomen kielen aineopintojen tai suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintojen pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa. Tehtävien tarkoituksena on ajantasaistaa kielitietoutta, ja niihin sisältyy suomen kielen rakennetta ja pedagogista kielitietoutta koskevia harjoituksia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida suomen kielen rakennetta ajantasaisen kielikäsityksen mukaisesti
  • ymmärtää pedagogisen kielitiedon roolin ja merkityksen äidinkielen opetuksessa. 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods