SAXS030 Written Communication: From Finnish to German II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään kirjallisen viestinnän taitoja saksan kielellä sekä kehitetään tiedonhankinnan taitoja.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtona kirjallinen tentti, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.


Learning outcomes


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia vaativiakin kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
  • osaa soveltaa oppimiaan rakenteita, sanastoa, rekisteriä ja tyyliseikkoja, teksteissä, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja/tai edustavat erityisalojen tekstejä
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja kriittisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja ja hyödyntää digitaalisia lähteitä.

Additional information

Arviointiperusteet

Säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät sekä kaksi koetta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Description of prerequisites

Tekstitaidot suomi-saksa I

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus.
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen, väh. 80 %. Oppimistehtävät sekä kaksi koetta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen tentti, jossa sanakirjojen käyttö sallittu. Ota yhteyttä opettajaan ilmoittautuessasi tähän suoritustapaan.
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen, väh. 80 %. Oppimistehtävät sekä kaksi koetta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Language:
German
Study methods:

Kontaktiopetus, kokeet ja oppimistehtävät.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
German
Study methods:

Kirjallinen tentti, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Teaching