SAXA030 Written Communication: From Finnish to German I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään saksan kirjallisen viestinnän osaamista kirjallisten tekstien tuottamisen ja virheanalyysin avulla.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö on sallittu.

Learning outcomes


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia eri genreihin kuuluvia oikeakielisiä ja ilmaisultaan tarkkoja saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
  • tuntee ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia yksi- ja kaksikielisiä sanakirjoja ja digitaalisia tiedonlähteitä tekstin tuottamisen ja huoltamisen tukena

Additional information

Suositus ajoituksesta:

2. tai 3. opiskeluvuosi.


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät tai tenttisuoriutuminen

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu. Ota yhteyttä opettajaan ilmoittautuessasi tähän suoritustapaan.
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät.
Language:
German
Study methods:

Kontaktiopetus, oppimistehtävät.

No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
German
Study methods:

Kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu

No published teaching