SAXP1115 Language Skills II (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Jatkumoa opintojaksolle SAXP014 Kielitaito I. Opintojaksolla kehitetään edelleen kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Lisäksi tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Opiskelutapoihin sisältyy mm. eri tekstilajien lukemista ja kirjoittamista, luentoja sekä sanasto-, kielioppi-, keskustelu- ja ääntämisharjoituksia. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Suoritustavat

Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta: 1) fonetiikan luennoista ja ääntämisharjoituksista 2 op sekä 2) viestintätaitojen kontaktiopetuksesta 3 op. Fonetiikan ja ääntämisharjoitusten osuuden voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) kohdekulttuurille ominaisella tavalla tavanomaisissa muodollisemmissakin tilanteissa
  • tuntee tekstilajeja ja osaa ilmaista itseään kirjallisesti tekstilajin edellyttämällä tavalla
  • osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti kehittymistarpeidensa kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin
  • tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa 
  • tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
  • tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään 
  • osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä.

Additional information

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 % ). Osa 1:ssä lisäksi oppimistehtävät, ääntämisosaamisen jatkuva arviointi sekä suullinen esitelmä. Itsenäisessä suoritustavassa arvioidaan suullinen ääntämiskoe ja kirjallinen tentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvataan opintojakson oppimisympäristössä.

Suositus ajoituksesta

1. lukuvuosi.


Description of prerequisites

Poikkeukset vain perustelluista syistä.

Compulsory prerequisites

Study materials

Kurssivihko

Literature

  • 951-8905-87-8 HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus. Toteutus koostuu kahdesta osasuorituksesta: 1) fonetiikan luennoista ja ääntämisharjoituksista 2 op sekä 2) viestintätaitojen kontaktiopetuksesta 3 op.
Evaluation criteria:
Osa 1 (fonetiikka): Oppimistehtävät, ääntämisosaamisen jatkuva arviointi ja suullinen esitelmä. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvataan opintojakson osien oppimisympäristöissä. Osa 2 (viestintätaitojen kontaktiopetus): Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Toteutus koostuu kahdesta osasuorituksesta: 1) fonetiikan tentistä 2 op sekä 2) viestintätaitojen kontaktiopetuksesta 3 op.
Evaluation criteria:
Osa 1:n (fonetiikka) itsenäinen suoritustapa: Suullinen ääntämiskoe ja kirjallinen tentti. Osa 2 (viestintätaitojen kontaktiopetus): Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, ääntämisosaamisen jatkuva arviointi ja suullinen esitelmä, Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvataan opintojakson oppimisympäristössä.
Language:
German
Study materials:

Kurssivihko

Literature:
  • 951-8905-87-8 HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Teaching

x
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh 80%.
Language:
German

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Suullinen ääntämiskoe ja kirjallinen tentti.
Language:
German
Literature:
  • 951-8905-87-8 HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Teaching