SAXP1114 Language Skills I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Opiskelutapoihin sisältyy mm. erilaisten tekstien ja kirjan lukemista, kirjoittamista ja siihen liittyvää virheanalyysiä, sanasto- ja kielioppiharjoituksia, keskusteluharjoituksia parin kanssa sekä (pien)ryhmässä, kuullunymmärtämistä ja pieniä esitelmiä. Viimeksi mainitun yhteydessä harjaantuvat myös esiintymistaidot sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitaidon jatkuvan omaehtoisen kehittämisen tarpeen ja on motivoitunut kehittymään viestijänä
  • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) kohdekulttuurille ominaisella tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen oppijana
  • osaa käyttää kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kielitaitonsa omaehtoiseen kehittämiseen
  • osaa laatia PowerPoint -esityksen ja hyödyntää sitä suullisen esitelmän tukena.

Additional information

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Suositus ajoituksesta

1. lukukausi

Study materials

Kurssivihko

Completion methods

Method 1

Description:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%. Kirjalliset tuotokset (60 %) arvioidaan asteikolla 0-5, samoin suullista viestintää (40 %) jatkuvan näytteen perusteella asteikolla 0-5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen, väh. 80%. Kirjalliset tuotokset (60 %) arvioidaan asteikolla 0-5, samoin suullista viestintää (40 %) jatkuvan näytteen perusteella asteikolla 0-5.
Language:
German
Study methods:

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Study materials:

Kurssivihko

Teaching