SAXP1008 Regional and Cultural Knowledge of German-Speaking Countries (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksankielisten maiden maantieteellisiin sekä yhteiskuntaa ja kulttuuria koskeviin seikkoihin. Opintojakso sisältää suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joiden lisäksi opiskelija laatii laajan itsenäisen kirjallisen tuotoksen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot saksankielisistä maista ja niiden yhteiskunnista
  • osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
  • on kehittänyt esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.

Additional information

Arviointiperusteet

Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Suositus ajoituksesta

1. lukuvuosi

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssivihko

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus.
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80%). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät arvioidaan arvosteluasteikolla 0-5. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Language:
German
Study methods:

Kontaktiopetus

Study materials:

Kurssivihko

Teaching