SAXA2020 Literature I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla luetaan kaunokirjallisia tekstejä eri tekstilajeista sekä käsitellään kertomakirjallisuuden rakenteita ja niiden analyysia erilaisten kaunokirjallisten tekstityyppien avulla.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtoinen itsenäinen suoritustapa mahdollinen vain perustelluista syistä ja sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kertomakirjallisuuden rakenneanalyysin perusteita
  • tuntee proosatekstien tyypilliset erikoispiirteet ja tulkitsemisstrategiat
  • osaa soveltaa oppimaansa kertomakirjallisuuden tulkintaan
  • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa.

Additional information

Arviointiperusteet

Säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.

Description of prerequisites

Opintojakson suorittamisesta ennen Suullinen ja kirjallinen viestintä I -kurssia on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Compulsory prerequisites

Study materials

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus. Vaihtoehtoinen itsenäinen suoritustapa mahdollinen vain perustelluista syistä ja sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Language:
German
Study materials:

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

No published teaching