RUOS228 Finland-Swedish Culture and Identity (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä ja analysoidaan suomenruotsalaisuuden perustaa sekä suomenkielisestä että suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan suomenruotsin ja sen kulttuurin alueellisia eroja sekä niiden ilmenemismuotoja. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tarkastelemaan suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä eri näkökulmista, osaa referoida aiheeseen liittyviä artikkeleita ja muita tekstejä, tunnistaa suomenruotsalaisuuden merkityksen Suomessa sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi opiskelija suunnittelee ja toteuttaa haastattelun tai kartoituksen sekä raportoi siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä luentopäiväkirja, ryhmätyöskentely ja projektityö.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee suomenruotsalaisen kulttuurin ja identiteetin pääpiirteet
  • kykenee tarkastelemaan suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä eri näkökulmista
  • osaa referoida aiheeseen liittyviä artikkeleita ja muita tekstejä
  • tunnistaa suomenruotsalaisuuden merkityksen Suomessa historiallisesta ja nykypäivän näkökulmasta sekä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa haastattelun tai kartoituksen ja raportoida siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Additional information

Arviointiperusteet

Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi. 

Description of prerequisites

Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot osittain

Compulsory prerequisites

Study materials

Opintojakson oppimisympäristön materiaali ja opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvä luentopäiväkirja, ryhmätyöskentely ja projektityö.
Evaluation criteria:
Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä luentopäiväkirja, ryhmätyöskentely ja projektityö.

Study materials:

Opintojakson oppimisympäristön materiaali ja opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

No published teaching