RUOP206 Culture and Society of the Nordic Countries (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota myös Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön.

Suoritustavat

Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät TAI e-tentti. Kontaktiopetus sisältää eri opettajien pitämiä luentoja (sisältö voi vaihdella vuosittain) ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • on tutustunut pohjoismaiseen kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta
  • on perehtynyt pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön
  • on perehtynyt Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kulttuuriin, instituutioihin, mediaan ja arkeen 
  • osaa itse hankkia lisätietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti e-tenttinä opettajan ohjeiden mukaan. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä tai tentin yhteydessä, jos kurssi suoritetaan e-tenttinä.


Suositus ajoituksesta

1. vuosi

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, tentitään kurssikirjallisuus sekä Moodlessa oleva materiaalipaketti opettajan ohjeiden mukaan.  

Literature

  • B. Lindroth. (2012). Härlig är Norden: en reporters uppenbarelse.
  • I. Stampe Sletten (toim.). (2004). Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
  • C. Kovero. (2012). På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten. Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät. Kontaktiopetus sisältää eri opettajien pitämiä luentoja (sisältö voi vaihdella vuosittain) ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
E-tentti. Ilmoittaudu myös Examissa ja pyydä ohjeet opettajalta.
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen.
Language:
Swedish
Study methods:

Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät. 

Kontaktiopetus sisältää eri opettajien pitämiä luentoja (sisältö voi vaihdella vuosittain) ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.

Study materials:

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, tentitään kurssikirjallisuus sekä Moodlessa oleva materiaalipaketti opettajan ohjeiden mukaan.

Literature:

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
Swedish
Study methods:

E-tentti.

Study materials:

Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, tentitään kurssikirjallisuus sekä oppimisympäristössä oleva materiaalipaketti opettajan ohjeiden mukaan.

Literature:

Teaching