RUOS2218 Danish Language and Culture (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tanska on historiallisesti ruotsin lähin sukukieli, ja myös Tanskan ja Ruotsin valtiolliset historiat ja kulttuurinen kehitys liittyvät läheisesti toisiinsa. Tanskan kielen ja kulttuurin perusteiden tuntemuksesta on suurta hyötyä esimerkiksi kaupan ja hallinnon aloilla kaikissa Pohjoismaissa sekä pohjoismaisessa yhteistyössä. Kurssilla opiskelija perehtyy tanskan kielen pääpiirteisiin ja tanskalaisen kulttuurin ilmiöihin sekä kehittää kirjoitetun ja puhutun tanskan ymmärrystään.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. 


Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena. Kurssin vaihtoehtoinen suoritustapa on tanskan kielen kesäkurssi Tanskassa (esim. https://nordkurs.org).

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa tunnistaa tanskan ja ruotsin kielelliset yhteneväisyydet,
  • ymmärtää paremmin kirjoitettua ja puhuttua tanskaa sekä
  • tuntee tanskalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin pääpiirteet.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.

Vaihtoehtoinen suoritustapa arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.


Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena.
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Language:
Danish
Study methods:

Kontaktiopetus, harjoitukset ja kirjallinen tentti.

Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena.
Study materials:

Opettajan ohjeiden mukaan

Literature:
  • Opettajan ohjeiden mukaan
No published teaching