RUOA206 The Neighbouring Languages of Swedish (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään pohjoismaisiin kieliin ja niiden erityispiirteisiin sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi ruotsin sukukielten eroja ja yhteneväisyyksiä suhteessa ruotsin kieleen. Lisäksi kurssilla käsitellään pohjoismaisten kielten keskinäistä ymmärtämistä lukemalla ajankohtaista tutkimusta ja kaunokirjallisia tekstejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät TAI e-tentti opettajan ohjeiden mukaan.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa

  • pohjoismaisista kielistä ja niiden piirteistä sekä historiallisesta että nykyajan näkökulmasta
  • näiden kielten eroista ja yhteneväisyyksistä suhteessa ruotsin kieleen sekä
  • pohjoismaisten kielten keskinäisestä ymmärtämisestä.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti e-tenttinä. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2. vuosi.

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, kurssikirjallisuus tentitään opettajan ohjeiden mukaan.

Literature

  • A. Karker. et al. (red.). (1997). Nordens språk. Oslo: Novus forlag.
  • B. Lindgren & A. Havaas. (2014). Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta förlag.
  • E. Theilgaard Brink. (2016). Man skal bare kaste sig ud i det ... En interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogforståelse i praksis. Nordisk Sprogkoordination og Foreningerne Nordens Forbund (FNF). Saatavilla: https://www.yumpu.com/da/document/read/55805862/bare-kaste-sig-ud-i-det

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Select all marked parts

Method 2

Description:
E-tentti opettajan ohjeiden mukaan.
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät

Study materials:

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. 

Literature:

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
Swedish
Study methods:

E-tentti opettajan ohjeiden mukaan.

Study materials:
Kurssikirjallisuus tentitään opettajan ohjeiden mukaan.
Literature:

Teaching