RUOA1212 BA Thesis Seminar and BA Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tieteellisen kirjoittamisen, kielen ja tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaarit, läsnäolovaatimus 80 %) ja itsenäinen työskentely. Ilmoittaudu sekä kandidaattiseminaariin että kandidaatintutkielmaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun. Tarkemmat tavoitteet: 

 • aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
 • valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
 • hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
 • tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
 • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
 • laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden ja tieteellisen kirjoittamisen vaatimusten mukaisesti
 • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiään valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä sekä
 • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä. 

Additional information

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80 % osallistumista seminaaritapaamisiin.

Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3. vuosi.

Description of prerequisites

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet -opintojakso aloitettava viimeistään yhtä aikaa kandidaattiseminaarin kanssa.

Recommended prerequisites

Literature

 • P. Lagerholm. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
 • S. Strömquist. (2019). Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Stockholm: Liber.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus (seminaarit, läsnäolovaatimus 80 %) ja itsenäinen työskentely. Ilmoittaudu sekä kandidaattiseminaariin että kandidaatintutkielmaan. Suositus ajoituksesta: 3. vuosi.
Evaluation criteria:
Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80 % osallistumista seminaaritapaamisiin. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Seminaarityöskentely. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80 % osallistumista seminaaritapaamisiin.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus (seminaarit, läsnäolovaatimus 80 %) 

Literature:
 • P. Lagerholm (2005) Språkvetenskapliga uppsatser.
 • S. Strömquist. (2019). Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Teaching

x

Independent study (7 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kandidaatintutkielma. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Language:
Swedish
Study methods:

Itsenäinen työskentely

Literature:
 • P. Lagerholm (2005) Språkvetenskapliga uppsatser.
 • S. Strömquist. (2019). Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler.

Teaching